renovujeme parkety ikona

Jak vybrousit dřevěnou podlahu

Vaše podlaha musí být vybroušena postupně, od hrubého broušení k hladkému povrchu, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku pro přilanavost laku. Začínejte zrnitostí P40, poté P60 a nakonec zvolte zrnitost P100. Jde o tradiční postup broušení téměř každého druhu dřevěné podlahy. Cílem je odstranit starou povrchovou úpravu a vytvořit rovnoměrný povrch.

Tip: Zkontrolujte povrch podlahy svým pohledem. Jestliže objevíte nerovnoměrný povrch nebo najdete stopy staré povrchové úpravy, bude zapotřebí použít agresivnější brusivo. Postupně pokračujte ke střednímu až jemnému brusivu, abyste odstranili škrábance vytvořené po předchozím broušení.

Postupujte dle níže uvedených pokynů!

Podívejte se na video, jak krok za krokem vybrousit a nalakovat dřevěnou podlahu. Níže najdete podrobněji napsané informace, které byste měli vědět.

Postup prací:

1.a Hrubé broušení

Nasaďte hrubé brusivo na brusný stroj. Pokud stoj umožňuje nastavení tlaku, nastavte jej na vysoký tlak. Před spuštěním stroj zkontrolujte, zda je brusný válec zdvižen z podlahy. Spusťte motor. Pomalu uvolněte brusný buben směrem k povrchu podlahy.

Tip: Jemně manévrujte. Je důležité, aby byl brusný válec vždy spuštěn a zvedán, když se stroj pohybuje. Představte si, že letadlo jemně přistává a zvedá se.

Začnete vlevo v místnosti a bruste diagonálně ve směru vláken dřeva. Postupujte pomalu dopředu a jemně zdvihněte buben brusky, jakmile dosáhnete stěny místnosti. Spusťte buben znovu dolů a vraťte se stejnou cestou zpět, kterou jste již vybrousili. Zvedněte buben a posuňte se na další úsek vpravo. Pokračujte vždy 5-10 cm v již přebroušené části povrchu podlahy.

Jakmile bude celá místnost vybroušená, otočte stroj a vybruste povrch podlahy v místnosti opačným směrem. Tento postup opakujte do té doby, než podlaha získá rovnoměrný povrch a všechny staré zbytky povrchové úpravy budou odstraněny. Pytel na prach vždy vyprázdněte ještě předtím, než bude zcela zaplněn. Zajistíte si tak co nejoptimálnější odsávání prachu.

Hrubé broušení

2. Broušení okrajů – hrubé

 • Připevněte brusivo zrnitosti P40 na okrajovou brusku a začněte brousit v jednom z rohů místnosti.
 • Pohybujte se se strojem po malých úsecích, směrem zleva doprava.
 • Netlačte na brusku svým tělem, nechte ji brousit samovolně.
 • Bruste, dokud není stará povrchová úprava zcela odstraněna.
 • Vyprázdněte pytel na prach
Broušení okrajů - hrubé

3. Střední broušení

 • Nastavte buben brusky na střední tlak a připevněte brusivo zrnitosti P60.
 • Začněte brousit v opačném rohu a postupujte ve směru vláken dřeva.
 • Pohybujte se pomalu a vracejte se stejnou cestou, kterou jste již vybrousili.
Střední broušení

4. Broušení okrajů – střední

 • Zkontrolujte, zda je pytel na prach prázdný.
 • Připevněte brusivo zrnitosti P60 a vybruste okraje místnosti, abyste odstranili škrábance a zajistili tak hladký povrch podlahy.

Tip: Ponechejte si brusný prach z tohoto broušení. Pokud později chcete vyplnit mezery (spáry) v dřevěné podlaze, budete potřebovat tento brusný prach k namíchání směsi, kterou použijete v kombinaci s tmelem. Vyprázdněte pytel na prach a ujistěte se, že vyberete pouze čistý prach z dřeva. Uschovejte si ho do nádoby na pozdější použití.

Broušení okrajů - hrubé

5. Seškrábání a vybroušení rohů dřevěných podlah

Nyní je čas odstranit starý nátěr v rozích místnosti. Je velmi účinné začít tak, že seškrábeme většinu původního nátěru podlahářskou škrabkou. Poté povrch přebruste brusným papírem jemné zrnitosti.

vybroušení rohů dřevěných podlah

6. Vyplnění spár

Nemusíte vždy vyplňovat spáry na dřevěné podlaze, ale pokud je vyplníte, docílíte lepšího a profesionálního vzhledu podlahy. Spárový tmel je určen pro malé mezery (spáry) mezi 0,1 – 2 mm a pro podlahy, které jsou rozměrově stabilní.

 • Protřepejte nádobu Bona Spárový tmel na dřevěné podlahy a smíchejte jej s brusným prachem, který máte uložen z předchozího středního broušení. Směs můžete namíchat přímo na podlaze, jako je na obrázku, nebo jej smíchejte v nádobě, což může být snažší. Běžný poměr: 1 díl brusného prachu na 3 díly spárového tmelu. Dosáhnete konzistenci podobné jogurtu.
 • Nalijte směs na podlahu a pomocí nerezové špachtle ji rovnoměrně rozetřete po celé ploše podlahy (aby se dostala směs do mezer – tzv. spár). Aplikujte diagonálně, ve směru dřeva. Pokud směs zhoustne a bude obtížné ji aplikovat, přidejte více Bona Spárového tmelu na dřevěné podlahy.
 • Nechte zaschnout po dobu 30-60 minut. Pokud je mezera příliš velká, může aplikovaná směs klesnout. V takovém případě je nutná druhá aplikace směsi (tmel s brusným prachem).

Tip: Spárování není doporučováno pro velké trhliny, prkna nebo vysokohranné bloky (dřevěná dlažba), a nebo podlahy se sraženou hranou (V-spárou).

Vyplnění spár

7. Broušení okrajů – finální

 • Odstraňte všechny zbytky ze spárování. Poté ihned proveďte finální broušení.
 • Začněte v krajích místnosti. Připevněte brusivo zrnitosti P100 k okrajové brusce a vybruste všechny kraje (rohy) místnosti.
Broušení okrajů - hrubé

8. Hladké broušení – finální

Nakonec odstraňte zbytky Bona Spárového tmelu na dřevěné podlaze. Poté přebruste povrch podlahy pomocí brusiva zrnitosti P100 přichyceného k válcové brusce. Vybruste povrch podlahy dohladka. Postupujte systematicky a ujistěte se, že nebyl nikde zanechán zbytek tmelu.

Broušení okrajů - hrubé
renovujeme parkety
VŠE O PODLAHÁCH