renovujeme parkety ikona

Renovace dřevěné podlahy ve Vladislavském sále

Rekonstrukce probíhala přibližně 3 měsíce. Hlavním požadavkem Památkového úřadu bylo, aby byl celý sál zrekonstruovaný z původních materiálů, přičemž všechny materiály měly být po renovaci uloženy na původní místo. Materiál, který byl zničený a neopravitelný se doplnil původním materiálem, který byl uskladněný na Pražském hradě, tzn., že každá jedna deska a každý jeden prvek podlahy byl očíslovaný, vybraný z původního místa, očištěný mimo prostory Vladislavského sálu, zrenovovaný a znova vrácený na původní místo. V rámci rekonstrukce byl uskutečněn také archeologický výzkum, kde se nalezly různé historické artefakty z doby, kdy se realizovala podlaha ve Vladislavském sálu.

Když byla podlaha zrenovovaná a daná na původní místo, přišla na řadu obnova povrchové úpravy. Opravovaná místa byla přimořovaná, aby se dosáhl stejný odstín desek. Společnost Bona byla vybrána, aby dodala materiál Bona  Oil 90 a  Bona HS Vosk. Bona Oil 90 se aplikoval ve dvou vrstvách a poté se zaleštil. Koncová úprava byla provedená HS Voskem, který zaplnil vrchní póry dřevěné podlahy.