renovujeme parkety ikona

Renovace parket v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj.

Ve městě a regionu působí knihovna:

  • jako krajská vědecká knihovna s tematicky univerzálním fondem dokumentů se zaměřením na sklo a textil
  • jako městská veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a populárně naučné literatury pro uživatele všech věkových kategorií
  • jako regionální knihovna nabízející dokumenty a informace z historie i současnosti regionu
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace
  • jako přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet (katalogy knihoven, informace ze státní správy a samosprávy apod.).

Knihovna zde stojí 11 let. Vzhledem k tomu, že parkety byly silně opotřebené, poškrábané, znehodnocené, a to díky silnému provozu knihovny, bylo zde zrenovováno 700 m2 parket. Díky rozsáhlé renovaci parket bylo nutné knihovnu zavřít a znovu uvést do provozu od 18.7.2011 (renovace byla provedena 7.7.-18.7.2011). Parkety z buku byly vybroušeny zrnitostí P36 (keramika), P60, P80, P100 (zirkon). Jako základní lak byl použit Bona Prime Classic a jako vrch Bona Traffic Matt ve 3 vrstvách. Lak Bona Traffic byl zvolen jako nejvhodnější lak pro tak silně zatěžované prostory a díky matnému provedení si dřevo získalo svou přirozenou barvu.